Wspólnota Miejscowa FZŚ  - Kraków, ul. Loretańska 11

Rada Wspólnoty Miejscowej  / Terminy spotkań Wspólnoty / Wydarzenia / Galeria foto / Kronika

 

Opis: Opis: image094.jpg

 

 

 

 

 

Odpust zupełny dla FZŚ

28.04 - bł. Luchezjusz I Tercjarz
15.05
św. Małgorzaty z Kortony
 08.06
- św. Jadwigi Królowej - Patronka FZŚ

           - Regionu    Krakowskiego

02.08 - M.B. z Porcjunkuli
11.08
- św. Klary
25.08
- św. Ludwika Króla Francji

04.09 – św. Róża z Viterbo

09.09bł. Aniela Salawa - Patronka FZŚ w Polsce
04.10 - św. Franciszka z Asyżu
17.11
- św. Elżbiety Węgierskiej - Patronka FZŚ
29.11 - Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
08.12
- Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

 

 


 

 

 

 


CHARYZMAT

Św. Franciszek założył „III Zakon” z myślą o wszystkich, którzy chcieliby w swoim środowisku życia (zgodnie ze swoim świeckim stanem) naśladować Jezusa ubogiego, pokornego i posłusznego Bogu Ojcu.  "Reguła życia Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, (ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu) naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi”.

 

Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce

Zasadniczym celem formacji franciszkanów świeckich jest coraz pełniejsze odkrywanie własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji. Tym bardziej dotyczy to tych wiernych, którzy – odpowiadając na Boże wezwanie – wybierają drogę życia ewangelicznego na wzór św. Franciszka.

Konstytucje mówią, że włączenie do Zakonu dokonuje się przez okres inicjacji, okres formacji i przez złożenie profesji. Proces formacji obejmuje każdego franciszkanina świeckiego i realizowany jest w następujących po sobie etapach:

  • Formacja powołaniowa, zwana postulatem dla zapoznania się ze wspólnotą
  • Formacja początkowa, zwana nowicjatem wprowadzająca w franciszkański sposób życia, kończąca się złożeniem przyrzeczenia na okres roku
  • Formacja junioratu – czas utwierdzania się w franciszkańskim sposobie życie (maksymalnie 3 lata) kończący się przyrzeczeniem tzw. profesji wieczystej
  • Formacja ciągła zakładająca nieustanną formację przez ewangeliczny sposób życia w świecie poprzez ciągłe nawrócenie, modlitwę oraz czynne zaangażowanie się w życie wspólnoty i jej apostolat.


Franciszkański Zakon Świeckich – FZŚ (łac. Ordo Franciscanus SaecularisOFS) to katolicka wspólnota braterska. Przez prawo kanoniczne określana jest jako „trzeci zakon”.

Należymy do Rodziny Franciszkańskiej, którą tworzą Zakony ustanowione przez św. Franciszka: pierwszy tworzą bracia i drugi – siostry klaryski i trzeci zakon to właśnie my – świeccy.

To co nas charakteryzuje to świeckość i franciszkanizm.

Do naszej wspólnoty należą kobiety i mężczyźni, którzy pragną swoje świeckie powołanie realizować w oparciu o duchowość franciszkańską, czerpiąc ze wskazań św. Franciszka i całej wielowiekowej tradycji ruchu franciszkańskiego. Swoją drogę do świętości realizujemy w środowisku, w którym żyjemy, w świecie: w małżeństwie czy jako osoby samotne, pełniąc różne obowiązki zawodowe i społeczne. Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą też
należeć księża diecezjalni.


Wstępując do wspólnoty zobowiązujemy się do częstego czytania Ewangelii i życia nią na co dzień. Jesteśmy wezwani do budowania świata bardziej braterskiego i ewangelicznego, do niesienia światu pokoju i dobra. Przystąpienie do wspólnoty następuje przez tzw. profesję (przyrzeczenie). Zasady życia franciszkanów świeckich określane są przez Regułę, Konstytucje Generalne i Statuty.

 

 

 

KONTAKT

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
e-mail: jolanta_ulman@interia.pl


Przełożona wspólnoty: Jolanta Ulman
Zastępca przełożonej: Beata Albińska
Asystent duchowy: br. Robert Miller OFMCap

 

 

Strona główna