FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

REGION KRAKOWSKI

Strona dwóch Wspólnot Miejscowych FZŚ przy kościele Braci Mniejszych Ka

 

 

Opis: Opis: Obraz 13.01.2008 fzs 031.jpg

Opis: Opis: Obraz 041.jpg

 

Biblia: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1,15)

POKÓJ I DOBRO

Opis: Opis: image004.gif

 

BRACIA MNIEJSI KAPUCYNI

Bracia Mniejsi…  /to 3 gałęzie/

   Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum; skrót: OFM), pragnąc pozostać wiernym intencjom swego założyciela, św. Franciszka z Asyżu, musiał pokonać wiele trudności na przestrzeni historii, a pociągało to za sobą wiele nieporozumień i podziałów. Każda z trzech największych gałęzi Pierwszego Zakonu: Bracia Mniejsi (OFM), Bracia Mniejsi Konwentualni (OFMConv) i Bracia Mniejsi Kapucyni (OFMCap), osiągnęła swoją własną organizację i struktury prawne, wszystkie trzy jednak odwołują się do św. Franciszka jako swego Ojca i Założyciela.

    Jako oddzielna gałąź pierwszego zakonu Kapucyni wyodrębnili się w 1525 r., kiedy to niektórzy Bracia Mniejsi z Marchii, pragnąc powrócić do pierwotnej intencji Założyciela, postanowili prowadzić surowsze życie jeszcze bardziej oddając się modlitwie i zachowując jeszcze ściślejsze ubóstwo. Dzięki poparciu Dworu papieskiego nowa gałąź bardzo szybko otrzymała uznanie i prężnie się rozwijała. Najpierw we Włoszech, później, po 1574 r., w całej Europie. Nazwa "kapucyni" pochodzi od szczególnej formy długiego kaptura; początkowo używano jej jako przydomek, a następnie stała się oficjalną nazwą Zakonu, który obecnie istnieje w 99 krajach na całym świecie, licząc blisko 11 tysięcy braci żyjących w ponad 1800 wspólnotach braterskich.

   Prostota, bliskość ludziom, duch braterstwa w naszych domach i apostolacie są widocznymi znakami charakteryzującymi nasz sposób życia, chociaż życie pokuty i modlitwy, tak bardzo podkreślane przez pierwszych kapucynów, powinny być dzisiaj jeszcze bardziej wzmocnione.

    Poza męskim Zakonem Kapucynów istnieją też liczne klasztory kontemplacyjne Sióstr kapucynek, a także wiele żeńskich zgromadzeń zakonnych, które inspirują się charyzmatem kapucyńskim, a nierzadko założone zostały przez brata kapucyna.

 

    Zakon Franciszkanów Świeckich stanowi organizację niezależną obejmującą całą gamę franciszkańskiego sposobu życia. Bracia Mniejsi, Konwentualni, Kapucyni oraz inni członkowie franciszkańskiej rodziny ofiarowują swoją pomoc duchową Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich (łac. Ordo Franciscanus Saecularis; skrót łac. OFS; skrót pol. FZŚ)

    Wszystkie te grupy Zakonników i Zakonnic tworzą razem Rodzinę Franciszkańską.

 

 

Bracia Mniejsi Kapucyni o sobie

“I gdy Pan dał mi braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii Świętej” (Testament św. Franciszka z Asyżu, 14).

   Jesteśmy braćmi, żyjemy we wspólnocie, modlimy się indywidualnie i we wspólnocie, prowadzimy życie wspólnotowe, razem spędzamy czas i spożywamy posiłki, pomagając sobie wzajemnie wzrastać, jak w jednej rodzinie. Nasze wspólnoty, nazywane braterskimi, są miejscem radości i gościnności.

    Jesteśmy braterską wspólnotą ewangeliczną, Jezus z Nazaretu jest naszym przewodnikiem w prowadzeniu życia prostego i pokornego wśród ludzi. Natchnieniem dla naszego życia jest życie Chrystusa, Pismo Święte, Święty Franciszek i jego pisma.

    Chrystus powołuje nas do głoszenia Ewangelii, przede wszystkim przykładem życia, a następnie na wiele innych sposobów: przez modlitwę i kontemplację, pracę duszpasterską, działalność społeczną, opiekę duchową, działalność misyjną, wydawniczą i informacyjną...

 

 

Opis: Opis: Logo Tele Radio Padre Pio

 

Opis: Opis: https://sklep.balsamkapucynski.pl/Usr/b/1_1.jpg

 

 

 

 

 

Bracia Mniejsi Kapucyni - Prowincja Krakowska

Bytom
Gdańsk
Kielce
Kraków

Kraków Olszanica
Krosno
Nowa Sól
Piła

Sędziszów
DR Skomielna Cz.
Stalowa Wola
DR Tenczyn
Wałcz
Wołczyn
Wrocław

Kapucyni o życiu we wspólnocie

* Bracia i wspólnoty lokalne

Dla około 11.000 braci obecnych w 99 różnych krajach (grudzień 2002) przynależność do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów polega przede wszystkim na dzieleniu codziennego życia w łonie miejscowej wspólnoty braterskiej.

Nasz zakon liczy ponad 1800 wspólnot lokalnych, złożonych co najmniej z trzech braci. Na ogół liczba członków wspólnot miejscowych mieści się między 5 a 12. Zdarzają się rzadkie przypadki, że liczba ta przekracza 30.

Wspólnota lokalna razem się modli, jada przy wspólnym stole i dzieli obowiązki codziennego życia, a także posługi, które spełnia wobec ludzi, pośród których żyje. Pomoc braterska, wspólnota dóbr i dzielenie się z ludźmi mieszkającymi wokół, to podstawowe aspekty życia we wspólnocie braterskiej.

Koordynacja życia braterskiego powierzona jest "gwardianowi", któremu pomaga wikariusz. Tym niemniej wszyscy bracia biorą udział w organizacji i ubogacaniu życia wspólnotowego przez regularne zebrania i kapituły domowe.

* Wspólnoty regionalne…

* Wspólnota powszechna…

W roku 2019 Prowincja Krakowska Braci Kapucynów obchodzi swoje 80 lecie istnienia. Jej Patronem jest św. Józef, Oblubieniec NMP. Poniżej możecie odsłuchać „Hymn do św. Józefa” w języku hiszpańskim. Może ktoś z Was go przetłumaczy?

 

 

 

 

 

http://www.fzs.kapucyni.krakow.pl/index_pliki/image038.jpg

 

Opis: Opis: image002.jpg

Św. Franciszek z Asyżu

Strona główna

 

Dokumenty

Formacja

Informacje

Kapucyni

Humor

Linki

Kontakt

 

 

 

 

 

Opis: Opis: http://www.kapucyni.pl/images/stories/banerki/kapucynimisje.gif

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: http://www.kapucyni.pl/images/stories/banerki/dzielo_baner_PIT.gif

Opis: Opis: Image