Komunikaty/ Skład Rady Miejscowej FZŚ/ Loretańska 11

 

  STRONA GŁÓWNA

 

Aktualna Rada Wspólnoty od lipca 2019 r:

 

Jolanta Ulman - przełożona

Beata Albińska - zastępca przełożonego

Janina Kupiec – sekretarz

Barbara Wędzonka - skarbnik

Agnieszka Lewandowska - odpowiedzialna za formację

Irena Palka – członkini Rady

 

Asystent duchowy:

Br. Łukasz Stec OFMCap

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE ARCHIWALNE

 Rada FZŚ przy Kościele Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie

 od 2016-06-12 do 2019-06-08 (planowany termin kapituły)

 

1.   Krzysztof Bronarski przełożony - napisz

2.   Jolanta Ulman zastępca przełożonego - napisz

3.   Beata Albińska skarbnik

4.   Janina Kupiec sekretarz

5.   Alicja Flach odpowiedzialna za formację

6.   Barbara Wędzonka odpowiedzialna za kontakt z młodzieżą

 

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowy:

 

    - br. Jerzy Uram OFMCap - do 2018-10-30

    - br. Robert Miller OFMCap - od 2018-10-31

 

 

Kadencja 15.06.2013 – do 2016

    Dnia 15.06.2013 r. odbyła się wizytacja pasterska i braterska Wspólnoty Miejscowej FZŚ - połączona z Kapitułą Wyborczą. Z ramienia Regionu obecne były s. Halina Wideł z-ca przełożonej FZŚ Regionu Krakowskiego i s. Teresa Romejko – skarbnik Regionu (nie mógł być – Asystent Regionalny o. Zdzisław Gogola OFMConv.) . Do nowej Rady Wspólnoty Miejscowej weszli:

1.   Br. Krzysztof  Bronarski – Przełożony Wspólnoty FZŚ

2.   S. Jolanta Ulman – z-ca Przełożonego FZŚ

3.   S. Janina Kupiec – sekretarz

4.   S. Beata Albińska – skarbnik

5.   S. Agnieszka Migdalska – radna d\s formacji początkowej

6.   S. Alicja Flach - radna

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowy:

 – br. Marek Wolter OFMCap – do 30.06.2015 r.

 - br. Jerzy Uram OFMCap – od  01.07.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kadencja  05.06.2010 - 15.06.2013

    Dnia 05.06.2010 r. w naszej Wspólnocie odbyła się Kapituła Wyborcza.

W składzie Nowej Rady Wspólnoty weszli:

1.   Krzysztof  Bronarski – przełożony Wspólnoty FZŚ

2.   Maria Kaczorowska – z-ca przełożonego

3.   Jolanta Ulman – sekretarz

4.   Beata Albińska – skarbnik

5.   Małgorzata Rachwalska

6.   Agnieszka Migdalska (Wojtyłko) – kronikarz

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi  zawsze Asystent duchowy Wspólnoty –obecnie jest nim br. Marek Wolter OFMCap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadencja 15.09.2007 – 05.06.2010 r.

    W dniu 15 września 2007 r.  odbyła się Kapituła Wyborcza naszej Wspólnoty, podczas której wybraliśmy przełożoną, jej zastępcę i 6 radnych (kadencja 3 lata). Wybrano następujące osoby: s. Maria Hankus – przełożona, s. Halina Borończyk – zastępca przełożonej oraz do rady:

siostry Jolanta Ulman, Karolina Piasecka, Maria Kowalska, Beata Albińska, Małgorzata Rachwalska oraz brat Krzysztof Bronarski.

W skład Rady, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowy br. Marek Wolter OFMCap

 

 

 STRONA GŁÓWNA