Komunikaty/ Skład Rady Miejscowej FZŚ

 

  Kadencja 15.06.2013 – do 2016

    Dnia 15.06.2013 r. odbyła się wizytacja pasterska i braterska Wspólnoty Miejscowej FZŚ - połączona z Kapitułą Wyborczą. Z ramienia Regionu obecne były s. Halina Wideł z-ca przełożonej FZŚ Regionu Krakowskiego i s. Teresa Romejko – skarbnik Regionu (nie mógł być – Asystent Regionalny o. Zdzisław Gogola OFMConv.) . Do nowej Rady Wspólnoty Miejscowej weszli:

1.   Br. Krzysztof  Bronarski – Przełożony Wspólnoty FZŚ – napisz

2.   S. Jolanta Ulman z-ca Przełożonego FZŚ - napisz

3.   S. Janina Kupiec sekretarz

4.   S. Beata Albińska skarbnik

5.   S. Agnieszka Migdalska radna d\s formacji początkowej

6.   S. Alicja Flach - radna

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowy fr. Marek Wolter OFMCap

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHIWUM

Kadencja  05.06.2010 - 15.06.2013

    Dnia 05.06.2010 r. w naszej Wspólnocie odbyła się Kapituła Wyborcza.

W składzie Nowej Rady Wspólnoty weszli:

1.   Krzysztof  Bronarski – przełożony Wspólnoty FZŚ – napisz

2.   Maria Kaczorowska – z-ca przełożonego - napisz

3.   Jolanta Ulman – sekretarz

4.   Beata Albińska – skarbnik

5.   Małgorzata Rachwalska

6.   Agnieszka Migdalska (Wojtyłko) – kronikarz

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi  zawsze Asystent duchowy Wspólnoty –obecnie jest nim fr. Marek Wolter OFMCap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadencja 15.09.2007 – 05.06.2010 r.

    W dniu 15 września 2007 r.  odbyła się Kapituła Wyborcza naszej Wspólnoty, podczas której wybraliśmy przełożoną, jej zastępcę i 6 radnych (kadencja 3 lata). Wybrano następujące osoby: s. Maria Hankus – przełożona, s. Halina Borończyk – zastępca przełożonej oraz do rady:

siostry Jolanta Ulman, Karolina Piasecka, Maria Kowalska, Beata Albińska, Małgorzata Rachwalska oraz brat Krzysztof Bronarski.

W skład Rady, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowy fr. Marek Wolter OFMCap

 

 

 STRONA GŁÓWNA