Komunikaty/ Skład Rady Miejscowej FZŚ/Kraków, ul. Korzeniaka 16

 

  AKTUALNE

Trzyletnia kadencja nowej Rady - Miejscowej Wspólnoty FZŚ – trwa od 15 grudnia 2018 r. – do  grudnia 2021 r.

    Dnia 15 grudnia 2018 r. odbyła się Kapituła Wyborcza. Z ramienia Regionu obecne były s. Wiesława Kostuch OFS- delegat Przełożonej Regionu Krakowskiego FZŚ oraz Asystent Regionalny FZŚ br. Radosław Pasztaleniec OFMCap.  Do nowej Rady Wspólnoty Miejscowej zostali wybrani ponownie:

1.   S. Maria Rozpędzik OFS – Przełożona Wspólnoty Miejscowej FZŚ – napisz

2.   Br. Benedykt Strumiński OFS - z-ca Przełożonej FZŚ

3.   S. Maria Rataj OFS - sekretarz

4.   Br. Marian Jędrys OFSskarbnik

Asystent duchowy: br. Cezary Pietras OFMCap

Asystentem duchowym do 30 czerwca 2021 był br. Marek Wolter OFMCap.

 

---------------------------------------------------------------------

 

Archiwalne

 Trzyletnia kadencja nowej Rady - Miejscowej Wspólnoty FZŚ – trwa od 6 grudnia 2015 r. – do  15.12 2018

    Dnia 6 grudnia 2015 r. odbyła się Kapituła Wyborcza. Z ramienia Regionu obecne były s. Zofia Starna OFS- Przełożona Regionu Krakowskiego FZŚ oraz s. Teresa Romejko OFS– skarbnik Regionu.  Do nowej Rady Wspólnoty Miejscowej zostali wybrani:

S. Maria Rozpędzik OFS – Przełożona Wspólnoty Miejscowej FZŚ

Br. Benedykt Strumiński OFS - z-ca Przełożonej FZŚ

S. Maria Rataj OFS - sekretarz

Br. Marian Jędrys OFS - skarbnik

Do Rady Wspólnoty, z samego prawa, wchodzi Asystent duchowybr. Marek Wolter OFMCap.

Został mianowany przez Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów dnia 14 stycznia 2016 r. - na prośbę Wspólnoty Miejscowej.

 

 STRONA GŁÓWNA