FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

REGION KRAKOWSKI

Strona dwóch Wspólnot Miejscowych FZŚ przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów

w Krakowie (ul. G. Korzeniaka 16 oraz ul. Loretańska 11)

 

 

 

Biblia: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1,15)

POKÓJ  I DOBRO !

Intencje Różańca św.

   KONTAKT

Wspólnota Miejscowa FZŚ   przy kościele parafialnym M.B. Częstochowskiej w Krakowie, ul. G. Korzeniaka 16

Przełożona Wspólnoty Miejscowej

Maria Rozpędzik OFS (FZŚ)

Kliknij i napisz...

Asystent duchowy 

Czekamy na nominację…

Kliknij i napisz...

 

 

 

 

 

Wspólnota Miejscowa FZŚ   przy kościele Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11

Przełożona Wspólnoty Miejscowej

Jolanta Ulman OFS (FZŚ)

Kliknij i napisz

Asystent duchowy 

Br. Łukasz Stec OFMCap

Kliknij i napisz...

 

 

 

 

Św. Franciszek

Dokumenty

Formacja

Informacje

Kapucyni

Humor

Linki

Kontakt