INTERNETOWE Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: roza2Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: roza2Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: roza2Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: roza2Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: roza2

GRUPY MODLĄCYCH SIĘ NA RÓŻAŃCU

… „gościnnie” na stronie internetowej Wspólnoty Miejscowej „Franciszkańskiego Zakonu Świeckich” (tzw. III Zakonu św. Franciszka)

w Krakowie - Olszanicy.

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Polska_flaga.gif

Strona główna

 

Administrator strony internetowej:

br. Marek Wolter OFMCap.  Jestem kapłanem katolickim z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej. Żyjemy według Reguły św. Franciszka z Asyżu - potwierdzonej bullą (29 XI 1223 r) przez papieża Honoriusza III.  Podobnie jak my tą Regułą żyją Franciszkanie Konwentualni (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) czy też Bernardyni i Reformaci (Zakon Braci Mniejszych). Początkowo jeden Zakon poprzez zatwierdzone przez papieży reformy – w ciągu wieków - podzielił się na wyżej wymienione samodzielne Zakony. Zatem pomimo „administracyjnego” podziału dalej – dzięki wspólnej Regule - należymy do jednej wielkiej Rodziny Franciszkańskiej (zakon pierwszy). Istniejące między nami pewne różnice (np. w stroju zakonnym, czy inne) wynikają z wcześniejszych reform i mają swoje uzasadnienie  w odrębnych „Konstytucjach Zakonnych” zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską.

     Obecnie wypełniam swoją posługę zakonną i kapłańską w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – Olszanicy (30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 16).  

 


„Internetowe Grupy Modlitwy na różańcu”: stanowią jakby alternatywę do istniejących już przy naszych parafiach tradycyjnych Wspólnot Żywego Różańca. Są one zaproszeniem do wspólnej modlitwy dla wszystkich, którym z różnych powodów ciężko jest należeć do „stacjonarnego” Żywego Różańca. Grupy Modlitwy posiadają tu strukturę „Grup różańcowych” pięcio-osobowych. Grupy te nie istnieją w Polsce - w oparciu o dominikański „Ceremoniał Żywego Różańca” - lecz stanowią nową formę modlitwy różańcowej z wykorzystaniem Internetu, dzięki któremu informacja o nich dociera do osób mieszkających w różnych zakątkach świata, mogących także włączyć się do wspólnej modlitwy.

     W „Internetowych Grupach Modlitwy na różańcu” modlimy się w intencjach papieskich „Apostolstwa Modlitwy” wyznaczonych na poszczególne miesiące danego roku (zobacz dół tej strony).

 

 Sposób zapisania się do Grupy Modlitwy:

Poprzez maila wysłanego na mój adres mailowy. Poinformuj jednak, które z Twoich danych osobowych mogę  zamieścić w poniższej tabeli (imię i nazwisko czy tylko samo imię lub  pseudonim). W tabeli mogę – za Twoją zgodą - umieścić kraj lub miasto, w którym żyjesz, pracujesz czy uczysz się. 

 

Kliknij tu – aby napisać maila:   poczta mailowa .

 

 

     Internetowa Grupa Modlitwy Różańcowej – 1


Lp.

 

Imię i Nazwisko

lub pseudonim

 Kraj/ miasto

Tajemnice radosne

 Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

 Tajemnice chwalebne

XI 2018

XII 2018

IX 2018

X 2018

1.       

Dominika Placek 

PL

II

IV

V

IV

2.       

Ula Jozhh

***

III

I

I

I

3.       

Piotr Żarski 

PL/ Żagań

V

V

III

II

4.       

Bożena Seńkowska

Anglia

I

II

V

III

5.       

Arkadiusz Kacprzak

PL/ Ostrowiec Świętokrzyski

IV

III

IV

V

 

          Internetowa Grupa Modlitwy Różańcowej – 2


Lp.

 

Imię i Nazwisko

lub pseudonim

 Kraj/ miasto

Tajemnice radosne

 Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

 Tajemnice chwalebne

XI 2018

XII 2018

IX 2018

X 2018

1.

Agnieszka

***

III

IV

IV

V

2.

 

 

IV

V

V

I

3.

 

 

V

I

I

II

4.

 

 

I

II

II

III

5.

 

 

II

III

III

IV

 

Zmiana tajemnic następuje w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

                  Z powyższej tabeli możesz odczytać   jaka część i tajemnica „Różańca” przypada Tobie - do odmawiania - w danym miesiącu (tzw. dziesiątek różańca).

           Jeżeli  „Grupa…”  jest niekompletna, to nadal odmawiasz jeden dziesiątek różańca w ciągu dnia. Sukcesywnie będę do niej dopisywał inne, zgłaszające się osoby. Możesz jednak pomóc w skompletowaniu Twojej Grupy, aby odmawiać całą część różańca (proszę tylko o przesłanie mi informacji – ile wolnych miejsc zostanie zajętych).

           Od Ciebie zależy jak długo będziesz przynależeć do Internetowej Grupy Modlitwy na różańcu. Jeśli zdecydujesz się na „wypisanie”, to proszę poinformuj mnie o tym mailem.

Wypisanie się nie jest obciążone żadnym grzechem.

 

 

Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej w „Internetowych Grupach Modlitwy na różańcu”.

 

Św. Jan Paweł II, papież,  pisał:

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania."

 

PAPIESKIE INTENCJE NA 2018 ROK

Styczeń

 • ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty

 • powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec

 • ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień

 • powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj

 • ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec

 • powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

 • ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

 • powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

 • powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

 • ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

 • powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

 • ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Copyright 1996-2018 Kapucyni krakowscy.