Błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu

 

 

 

 

„Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem”.
(por. Lb 6,24-26) Pan niech cię błogosławi bracie Leonie. (por. Lb 6, 27b)

 (z „Pism św. Franciszka z Asyżu”, Wyd. III, Ojcowie Kapucyni, Warszawa 1990, s.225)

 

 

 

 

 


 

Strona główna